Bóng đèn Compact Philips

Bóng đèn compact tiết kiệm điện của Philips đầy đủ tính năng đa dạng, thể hiện công nghệ tiết kiệm năng lượng tốt nhất hiện có, tiêu thụ ít năng lượng hơn để sinh ra cùng lượng ánh sáng, có tuổi thọ lâu hơn và không cần phải thay thế thường xuyên. Điều này có nghĩa là thân thiện với trái đất thay thế cho những chiếc bóng đèn truyền thống. Bóng đèn huỳnh quang compact (CFL) có chất lượng cao tiết kiệm năng lượng nhất trên thế giới. thực hiện việc chuyển đổi không chỉ tốt cho môi trường, mà còn tốt cho túi tiền của bạn.