Đèn chống cháy nổ hiệu EEW

Đèn chống cháy nổ Philips hiệu EEW được sử dụng ở những nơi nguy hiểm và dễ cháy như kho hóa chất, xăng dầu, các cơ sở chế biến gỗ… Khả năng chịu nhiệt, chống nổ ở mức cao cho phép đèn chống cháy nổ Philips hiệu EEW có thể tồn tại ngay cả khi xảy ra sự cố lớn về cháy nổ. D9èn chống cháy nổ EEW chất lượng đang được phân phối chính thức tại HUTRACO.